SYMPOSIUM


The Absolute Sound
Editors Choice
2016


The Absolute Sound
Editors Choice
2015


The Absolute Sound
2012 Editors` Choice Awards

The Absolute Sound
2011 Editors` Choice Awards

The Absolute Sound
2010 Editors` Choice Awards

The Absolute Sound
Editors Choice Awards 2009
 

Fat Padz

Symposium Acoustics - Fat Padz

Wprowadzenie

Fat Padzy to samodzielne akcesoria antywibracyjne, gwarantujące efektywną i „bezproblemową” kontrolę nad rezonansami i pochłanianiem wibracji, pod urządzeniami aktywnymi i pasywnymi. W porównaniu do konwencjonalnych, stożkowych akcesoriów izolacyjnych, Fat Padzy są bardziej neutralne brzmieniowo i bardziej efektywne w kwestii minimalizacji rezonansów, z uwagi na zdolność do rozpraszania energii oraz minimalizacji nowej energii, wprowadzanej do urządzenia poprzez jego podstawę. Fat Padzy są również wygodniejsze i bardziej bezpieczne w użytkowaniu, z uwagi na to że są bardziej stabilne i nie wywracają się do góry nogami.


Opis

Fat Pad to rodzaj miniaturowej platformy Symposium – o wymiarach zaledwie 2" x 3" (5 x 7.6 cm) i grubości 7/8" (2.2 cm), której górna i dolna powierzchnia zostały wykonane z wykrawanej laserowo, polerowanej stali nierdzewnej. Środek składa się z 3 sprasowanych warstw, z centralną sekcją wykonaną z pianki o grubości 3/4" (1.9 cm), otoczonych winylowym obramowaniem. Warstwa pianki ma taką samą grubość jak w platformach Super Plus. Fat Pad może być uważany za „rozszerzoną” wersję Point Pod’a, z uwagi na identyczną grubość centralnej warstwy z pianki.


Zastosowanie i funkcjonalność

Fat Padzy są pożądane w sytuacjach, w których użycie pełnowymiarowej platformy antywibracyjnej jest niepraktyczne. Ich wysokość wynosząca 7/8" (2.2 cm) jest wystarczająco duża, by przewyższyć większość stosowanych pod urządzeniami nóżek. Umieszczone bezpośrednio pod obudową urządzenia, Fat Padzy pochłaniają energię mechaniczną ze struktury urządzenia, zamieniając ją w ciepło. Zapewniając nierezonujące i niepodatne mechanicznie połączenie, Fat Padzy minimalizują szum tła indukujący się w ścieżkach sygnałowych urządzeń elektronicznych i elektroakustycznych.

Fat Padzy zapewniają również izolację od wibracji pochodzących od powierzchni znajdujących się pod urządzeniem, takich jak podłoga czy półka stolika. Są bardzo efektywne w przypadku zastosowania ich pod zestawami głośnikowymi i są w stanie obniżyć ogólny poziom zniekształceń, redukując zniekształcenia intermodulacyjne, powstałe w wyniku odbicia energii mechanicznej generowanej przez przetworniki od obudowy wewnątrz zestawów.


Idealne w przypadku urządzeń ustawianych w stos!

Fat Padzy są idealne w przypadku, gdy urządzenia ustawiane są jedne na drugich w stos; gdy wygoda lub ilość posiadanego miejsca nie pozwalają na inne ustawienia. Fat Padzy są wówczas znakomitym rozwiązaniem tłumiącym i izolującym dla urządzeń, które stoją jedne na drugich na wbudowanych weń nóżkach. Umieszczenie Fat Padzów pomiędzy urządzeniami sprawia, że jednocześnie tłumią one obydwa urządzenia oraz izolują wzajemnie od siebie, przyczyniając się do poprawy rezultatów brzmieniowych.


Rozmieszczenie i ustawienie

Fat Padzy należy rozmieścić w taki sam sposób jak inne akcesoria antywibracyjne. Zalecane jest umieszczenie trzech sztuk Fat Padzów tak, aby stalowa, górna płaszczyzna stykała się ze spodnią powierzchnią obudowy urządzenia, omijając gumowe nóżki. Jeżeli urządzenie jest niewielkich rozmiarów, wystarczające może być użycie dwóch sztuk Fat Padzów. Gdy to tylko możliwe, zaleca się aby krawędź górnej powierzchni stalowej Fat Pada dotykała do śrub bądź nitów skręcających obudowę urządzenia. W ten sposób skuteczność tego rozwiązania izolującego będzie jeszcze większa.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIENIA!
1) Wstępne ustawienie

Fat Padzy należy umieścić na płaskiej powierzchni pod urządzeniem, np. na półce stolika na sprzęt (na zdjęciu obok, na górnej półce stolika Isis Rack). Należy je rozsunąć tak, aby stykały się ze spodnią powierzchnią urządzenia, ale nie dotykały gumowych nóżek urządzenia.

Symposium Acoustics - Fat Padz
2) Umiejscowienie urządzenia

Najlepsze rezultaty z reguły otrzymuje się w sytuacji, gdy Fat Padzy rozmieszczone są w odległości od 1 do 3 cali (2.5 do 7.5 cm) od zewnętrznych krawędzi urządzenia.

Symposium Acoustics - Fat Padz
3) Zetknięcie krawędzi Fat Padza ze śrubami montażowymi obudowy

Fat Padzy to akcesoria ułatwiające odpływ energii – a śruby, nity montażowe i inne elementy metalowe znajdujące się na spodzie obudowy urządzenia, to zwykle bardzo dobre łączniki przenoszące energię mechaniczną od podzespołów wewnętrznych.  W celu osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów, zaleca się dotknięcie powierzchnią Fat Padza do śrub montażowych w celu mechanicznego „uziemienia” wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Jeśli Fat Padzy używane są pod gramofonem, bardzo korzystne jest umieszczenie Fat Padza tak, aby stykał się on krawędzią ze śrubą lub nitem mocującym ramię gramofonu do jego chassis.

Symposium Acoustics - Fat Padz
4) Koniec

Instalacja jest zakończona! Tak jak w przypadku innych akcesoriów antywibracyjnych, które wchodzą w interakcję z charakterystyką węzłów obudowy, przemieszczanie Fat Padzów pod urządzeniem będzie miało wpływ na brzmienie. Ponieważ Fat Padzy odznaczają się relatywnie dużą powierzchnią styku, różnice w dźwięku które wnoszą, będą mniejsze niż w przypadku akcesoriów o pojedynczym punkcie styku.

Symposium Acoustics - Fat Padz

Symposium Acoustics

 
 
Fat Padz (3 szt)  1 080 zł
Fat Padz (4 szt)  1 430 zł
na górę
© 2003-2014 FAST Łódź. Wszystkie użyte znaki towarowe są zastrzeżone i należą do ich prawnych właścicieli.
powrót na stronę główną na górę
 
PREVIOUS
(left arrow key)
NEXT
(right arrow key)
CLOSE (Esc)